تبلیغات
شرکت مهندسی برق توان افروزان گلستان - تیرهای انتقال برق
 
شرکت مهندسی برق توان افروزان گلستان
پیمانکار رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
درباره وبلاگ


این شرکت پیمانکار رسمی شرکت توزیع نیروی برق و عضو انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق استان گلستان بوده و آمادگی برای :
طراحی،اجراء،نظارت،تهیه تجهیزات و لوازم،آموزش و مشاوره درموردکلیه طرح های برق فشارضعیف و متوسط خطوط تولید ، انتقال،توزیع و کنترل رادارد.

مدیر وبلاگ : mohammad ghorbany
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب ارائه شده تا چه اندازه برای شما مفید بوده است؟


شبکه تولید ، انتقال و توزیع انرژی برق برای انتقال انرژی 

نیازمند استفاده از انواع تیرهای بتونی ، فلزی و سازه می باشد .

مطلبی قابل استفاده از سایت انجمن دانشجویان برق انتخاب 

و در ادامه ارائه می شود. مطالعه آن مفید خواهد بود. 
 
پایه ها (تیرهای برق)

خطوط توزیع هوایی به طور کلی در همه جا روی پایه ها نصب می شوند . این پایه ها بیشتر از نوع بتنی ، چوبی . یا فلزی بوده و مورد استفاده قرار می گیرند .
نیروهایی که بر پیکره ی یک پایه اعمال می شوند عبارتند از : نیروهای عمودی ناشی از وزن سیم یا لایه یخ دور سیم ، یراق آلات ، مقره ، کنسول و خود پایه و نیروی افقی که نزدیک به سر پایه به آن اعمال می شود و بیشتر ناشی از کشش سیم ، فشار باد و نیروهای ناشی از وزن هادی ها در نتیجه ی غیر یکنواخت بودن فاصله پایه ها از یکدیگر و زاویه ی انحراف خط است .
3 – 1 – طبقه بندی پایه ها
برای سادگی در تجزیه و تحلیل نیروهای وارد بر پایه ها و بار گذاری آنها ، پایه ها را به شکل زیر طبقه بندی کرده اند :
الف ) پایه های تو خطی :
( عبوری ) که همان پایه های میانی در یک خط مستقیم هستند .
ب ) پایه های کششی که بیشتر در نقاط زاویه
و انحراف خط نصب می شوند .
ج) پایه های انتهایی خط ( کششی یک طرفه ) .
محاسبه میزان نیروی شکست تیر و نیز رعایت
کمترین قدرت تحمل پایه مورد نظر ، تعیین کننده (( کلاس )) یا همان قدرت کششی پایه ها خواهد بود . در خطوط توزیع طول پایه ها استاندارد بوده و در محدوده مشخص شده ای قرار می گیرد ولی استحکام آنها بستگی به ماده تشکیل دهنده و همچنین ابعاد سطح مقطع آنها دارد . این ویژگی ها در پایه های چوبی و بتنی استاندارد شده و کلاس یا شماره رده برای تیر های چوبی و نیز قدرت اسما و یا مقاومت نرمال برای تیرهای بتنی نام گرفته است . کلاس پایه چوبی عددی است که مشخص کننده نیروی شکست تیر بر اساس کمترین محیط سینه و کمترین قطر سر تیر چوبی است . در مورد تیرهای بتنی تعیین قدرت به مقدار مقاومت پایه ی بتنی در برابر نیروهای زیر بستگی دارد .
نیروی مقاومت نرمال ، مقدار باری است که تیر به طور همیشگی بتواند آن را تحمل کند بدون آنکه در آن ترکی مشاهده شود . به مقدار این بار قدرت اسمی تیر گفته می شود .
نیروی مقاومت ارتجاعی ، مقدار باری است که تیر در اثر وارد شدن آن حالت ارتجاعی خود را از دست داده ، تغییر شکل همیشگی پیدا می کند .
نیروی مقاومت نهایی ، مقدار باری است که در اثر وارد شدن آن پایه شکسته می شود . در پایه های بتنی نسبت مقاومت نهایی بر مقاومت نرمال بر اساس تعریف (( ضریب بار )) تیر بتنی نیز بیان می شود .
3 – 1 – 1 - علامت گذاری روی پایه ها
مشخصات تعریف شده باید به روشنی و روی تیر در حین ساخت و یا پس از آن حک شود . به گونه ای که فاصله ی آخرین خط مشخصات از انتهای تیر 3 متر باشد .
پایه های بتنی
سطر اول :
علامت اختصاری یا نام شرکت برق مالک
سطر دوم :
طول تیر(بر حسب متر )/ مقاومت نرمال ( بر حسب کیلو گرم نیرو )
سطر سوم :
نام کارخانه سازنده پایه
سطر چهارم :
تاریخ ساخت ( روز – ماه – سال )
پایه های چوبی
- علامت شرکت برق مالک
- طول پایه ( بر حسب متر ) / کلاس پایه یا قطر پایه در 5/1 متری
- انتها بر حسب میلی متر
- کد نوع چوب / کشور تولید کننده
- دو رقم آخر سال تولید / نحوه اشباع
3 – 2 – پایه های چوبی
پایه های چوبی در ابتدا به طور وسیع در سیستم توزیع برق و خطوط انتقال تا ولتاژ 63 کیلو ولت و خطوط تلفن استفاده می شد . اما امروزه بیشتر در مناطقی که امکان تردد وسایل نقلیه برای بر پا کردن تیر های سنگین بتنی ممکن نیست ، مورد استفاده قرار می گیرند . مشخصات تیر های چوبی در صنایع برق ایران بر اساس استاندارد تیر های چوبی خطوط توزیع هوایی تدوین و به کار برده می شوند . این استاندارد شامل مشخصات کامل و ابعاد تیر های چوبی است که باید عملیات اشباع روی آنها ( مطابق استاندارد) انجام گیرد .
پایه های چوبی دارای چند مزیت اساسی می باشند :
الف ) پایه های چوبی عایق طبیعی خوبی هستند .
ب ) در مناطقی که چوب به طور فراوان وجود دارد ، تیر ها ارزان تر تمام می شوند .
از معایب پایه های چوبی آسیب پذیری آن ها در برابر عوامل جوی از جمله آتشگیر بودن آنان در اثر رعد و برق یا آتشگیری سر تیرهای چوبی در مناطق شرجی سواحل جنوبی کشور به علت ایجاد تخلیه جزئی فاز وسطی با مقره سوزنی و حتی پوسیدگی می باشد و در نگهداری پایه های چوبی روش خاصی برای جلوگیری از تغییر شکل آنها لازم است .
دو نوع پوسیدگی وجود دارد :
الف ) پوسیدگی پیشرفته :
مرحله کامل شده پوسیدگی کف و چوب به سهولت قابل تشخیص است زیرا چوب آن پوک ، نرم و نخ نخ شده است در این حالت تیر چوبی سوراخ و شکننده است و نباید روی آن عملیاتی انجام گیرد بلکه لازم است که خیلی سریع نسبت به تعویض آن اقدام شود .
ب ) پوسیدگی ابتدایی :
عبارت است از مرحله مقدماتی پوسیدگی ؛ در واقع پوسیدگی تا حدی نیست که چوب را نرم کرده باشد . به طور معمول پوسیدگی تیرها در قسمت های مماس با زمین اتفاق می افتد .
3 – 2 – 1- کلاس پایه های چوبی
کلاس پایه چوبی عددی است مشخص کننده که بر اساس کمترین محیط سر تیر ( و یا حراقل قطر سر تیر ) و نیز کمترین محیط سینه تیر تعیین می شود . منظور از محیط سینه تیر چوبی ، قسمتی از تیر است که در ارتفاع 183 سانتی متری از ته تیر قرار گرفته باشد. کلاس تیر های چوبی بیان کننده مقدار نیروی شکست تیر و تغییرات مجاز قطر تیر های چوبی نیز خواهد بود .
پایه های چوبی قابل استفاده در شبکه های برق به هفت کلاس تقسیم می شود . قوی ترین پایه ای که بیشترین مقدار محیط را دارد در کلاس 1 و 2 قرار دارد و به آن تیر چوبی سنگین می گویند . با افزایش کلاس از مقاومت پایه کاسته می شود و محیط سینه و در نتیجه قطر سینه تیر کم می شود . پایه های چوبی نوع (( نیمه سنگین )) ( معمولی ) برای شبکه های فشار متوسط با کلاس 3 و 4 به کار می رود و تیر های چوبیباکلاس 5 و 6 و 7 در گروه تیر های چوبی (( سبک )) بوده ، بیشتر در شبکه های فشار ضعیف مورد استفاده قرار می گیرند .
به طور معمول طول پایه های چوبی به کار گرفته شده در شبکه های توزیع می تواند بین 8 تا 18 متر باشد . در این محدوده طولهای 9 متری برای فشار ضعیف ، طول 12 متری برای شبکه فشار متوسط و 15 متری برای عبور از محل هایی که به ارتفاع سیم احتیاج باشد به کار می رود .
اطلاعات زیر باید در فاصله 3 متری از ته تیر چوبی نوشته شده باشد :
1 – طول تیر بر حسب متر
2 – کلاس پایه ( قطر پایه ) در فاصله 5/1 متری از انتهای آن بر حسب میلی متر .
3 – دو رقم آخر ، تاریخ اشباع شدن تیر ( سال ساخت )
4 – کد نوع چوب .
5 – نام یا علامت تولید کننده تیر .
3 – 2 – 2 – ساخت پایه های چوبی
انتخاب نوع چوب برای ساخت پایه های چوبی بستگی به محل و موقعیت جغرافیایی و نوع درختان موجود در منطقه دارد .
پایه های چوبی باید اشباع شده باشند تاعلاوه بر افزایش عمر مفید از نفوذ حشرات و قارچ ها محافظت شوند . پایه هایی که اشباع آنها با (( کرئوزوت )) ( ماده ای که از پالایش قطران زغال سنگ و یا قطران چوب بدست منی آید . ) باشد . دارای خاصیت ضد عفونی کننده چوب نیز خواهند بود .
مرسوم ترین و رایج ترین روش اشباع پایه های چوبی روش ظروف سربسته است . در این روش پایه ها در مخزن های غیر قابل نفوذ و ایزوله قرار داده شده عملیات خلاء انجام می گیرد سپس مایع اشباع تحت فشار وارد مخزن شده ، چوب را اشباع می کند .
بزرگترین مشکلی که در پایه های چوبی به وجود می آید (( پوسیدگی )) آنها در محل تماس با سطح زمین مربوطه است . این پوسیدگی در اثر وجود قارچها و موریانه هایی است که چوب را مورد تهدید قرار می دهند .
3 – 3 – پایه های فلزی
برای احداث خطوط هوایی در مسیرهایی که حمل پایه های سنگین مشکل بوده و ضرورت چند تکه کردن پایه ها مورد نیاز باشد و یا به منظور عبور خطوط از موانع و مکانهایی که به قدرت و مقاومت بیشتری نیاز است انواع تیرهای فلزی ( فولادی ) طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد . در ضمن به دلیل زیبایی و یکنواختی آنها گونه هایی از این پایه ها در شبکه روشنایی معابر به کار می رود . پایه های فلزی به صورت های زیر ساخته می شوند .
الف ) پایه های فلزی پرتیک ( A شکل ) یا تیر آهن کشیده ،
ب ) پایه های فلزی مشبک ( دکل ) یا اسکلتی
ج ) پایه های نوع لوله ای ( تلسکوپی )
پوشش گالوانیزه روی پایه فلزی یک روش مناسب به حساب می آید .
3 – 3 – 1 – چگونگی ساخت دکل فلزی مشبک – یا اسکلتی
تاورهای فلزی به طور معمول از آهن نبشی یا پروفیل های آلومینیومی ساخته می شوند و در مواقع ضروری بری استقامت مکانیکی زیاد از فولاد آلیاژی به عنوان پایه خطوط استفاده می شود .
با این حال این سازه های اسکلت فلزی برای عبور از اسپن های بزرگ مورد استفاده می باشند . اجزای اصلی پایه فلزی که می توانند روی فونداسیون قرار گیرند عبارتند از :
1 – بدنه اصلی
2 – باد بندها
3 – صفحه شابلون
در ساخت پایه های فلزی برای مونتاژ راحت در انتهای پایه و محل اتصال به فونداسیون و نیز در محل مونتاژ قطعات دکل یک صفحه شابلون نصب می شود . نقش باد بندها به عنوان جدا کننده و شاخه ها به عنوان نگهدارنده ی آنها عمل می کنند .
به طور معمول برای سهولت عملیات نصب بیشترین قسمت جوشکاری در کارخانه انجام می شود و فقط برای مونتاژ از پیچ و مهره استفاده می شود . این سازه های فلزی در دو نوع تو خطی ( میانی ) و پایه کششی ( زاویه ) بر اساس میزان قدرت در خواست شده طراحی و ساخته می شوند . با این حال کلیه ی این پایه ها دارای سه قسمت مشترک بدنه ، بازوها ( کراس آرمها ) ، نگهدارنده سیم زمین هستند .
1 – بدنه اصلی
2 – کراس آرمها
3 – نگهدارنده سیم خنثی 4 – مهارها شکل ( 2 – 3 ) : ساختمان تاور فلزی نوع تو خطی3 – 3 – 2 –چگونگی ساخت پایه های فلزی لوله ای ( تلسکوپی )
پایه های لوله ای از قطعات لوله فلزی ساخته شده اند به شکلی که قطر قطعات پایین بیشتر بوده و بتدریج تا بالا کم می شود . قسمت انتهایی این تیرها می تواند به صورت مستقیم و یا انحنا دار باشد . در صورت استفاده پایه فلزی مستقیم در شبکه برق کراس آرم فلزی به صورت ( T ) شکل در بالایآن جوش داده می شود
یه طور معمول پایه های فلزی لوله ای برای استفاده در شبکه روشنایی مغابر و گاهی خطوط مخابراتی به کار می رود . در بیشتر پادگانهای کشور که دارای شبکه های توزیع برق ساخته شده توسط مستشاران خارجی می باشد ، استفاده از پایه های فلزی لوله ای برای شبکه توزیع برق به کار گرفته شده است .
پایه های فلزی لوله ای اغلب به سه روش ساخته می شود :
الف ) پایه فلزی لوله ای نوع تداخلی ب ) پایه فلزی لوله ای نوع بوشن – تبدیل
ج ) پایه فلزی هشت گوشه ای ( وجهی )
به طور معمول پایه های فلزی لوله ای با ارتفاع بیش از 10 متر ، به صورت تداخلی ساخته می شوند . در این روش لوله با قطر کوچکتر در لوله با قطر بزرگتر که به خوبی گرم و منبسط شده به عنوان پایه با اندازه مشخص داخل می گردد و حد اقل دو بار جوشکاری می گردد . در ساخت این پایه ها باید از لوله های فولادی با کمتر از 6 درصد گوگرد یا فسفر کمک گرفت . مقاومت کششی فولاد پایه ها بین 35 تا 41 تن در هر اینچ مربع است که بر اساس قطر لوله های انتخاب شده و ارتفاع پایه مورد نظر طراحی می گردد.
پایه ی تلسکوپی هشت وجهی از ورق های آهنی پس از عملیات پرسکاری و به صورت یک تکه به وسیله دستگاههای مخصوص در کارخانه ساخته می شود .
3 – 4 – پایه های بتنی
پایه های سیمانی در حال حاضر به طور وسیعی در شبکه های توزیع به کار برده می شوند . پایه های بتنی یا فلزی بیشتر در مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرند که استحکام زیاد و شکل ظاهری از اهمیت بالایی برخوردار باشد . در کشورهای جهان پایه های سیمانی در رنگ ها و شکل های متفاوتی ساخته می شوند .
پایه های بتنی را بصورت توخالی یا لانه زنبوری می سازند تاوزن آنها که عیب این پایه هاست کم شود زیرا سنگینی آنها به خصوص در محل های نامناسب یا سطوح شیبدار کوهپایه ها ، کار نصب را با مشکل مواجه می کند به طوری که این عامل عدم رغبت به کاربرد پایه ها با قدرت سنگین را موجب می شود .
برای تقویت پایه های بتنی مسلح از میلگردهای فولادی آجدار به طور سرتاسری در تمام طول استفاده می شود .
این میلگردهای طولی باید یکپارچه ، آجدار و حداقل از نوع A-H با مقاومت جاری شدن 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت نهایی 5000 کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد . برای جلوگیری از جابجا شدن این میل گردها در حین بتن ریزی از سیم های فولادی دیگری به صورت عمود بر آرماتورهای طولی استفاده می شود که آنها را لصطلاح خاموت می گویند .

3 – 4 – 1 – انواع پایه های بتنی مسلح
تیر های سیمانی به دو دسته زیر تقسیم می شوند :
الف ) تیر های بتنی مسلح یا توپر با مقطع H
ب ) تیر های بتنی پیش تنیده یا مقطع گرد ( توخالی )
الف ) پایه های بتنی مسلح
پایه های سیمانی مسلح به تیری گفته می شود که میلگردها و سیم های فولادی قبل از ریختن بتن بصورت اسکلت فولادی در قالب قرار گرفته و پس از اینکه بتن ریخته شد مقاومت آن را افزایش دهد . پایه های نوع توپر با مقطع چند ضلعی که از میل گردهای بلند و بتن ساخته می شوند ، که بطور معمول بصورت H شکل ( I شکل ) و یا مقطع چهار گوش باشند به اصطلاح بتن مسلح می گویند زیرا دو ماده آرماتور و بتن در ایجاد نیروی مقاوم پایه بطور مشترک عمل می نمایند .
جدول 1 – 3 اطلاعات تیر های بتنی مسلح ساخت ایران به پیشنهاد استاندارد وزارت نیرو را نشان می دهد .
دراین استاندارد منظور از قدرت اسمی تیر های بتنی مقدار بار قابل تحمل تیر در ظرایط کار همیشگی است و قدرت نامی یا قدرت نرمال نیز گفته می شود . مقاومت در مرحله ارتجاعی تیر به مقدار 5/1 برابر قدرت اسمی تیر است که در صورت وارد شدن به تیر و پس از برداشتن نباید در آن تغییر شکل همیشگی ایجاد شود . در پایه بتنی سالمی که برابر مشخصات فنی تهیه شده باشد نیرویی که تحمل خواهد کرد برای تیر های با قدرت 400 کیلو گرم نیرو و کمتر باید بالا تر از سه برابر و برای تیرهایی با قدرت بیش از 400 کیلو. گرم نیرو باید بالاتر از 5/2 برابر نیروی مجاز باشد .

1 – پایه ی بتنی مسلح چهار گوش – کلاس آ : نیروی مجاز عرضی معادل 3/0 تا 4/0 قدرت اسمی .
2 - پایه ی بتنی مسلح چهار گوش – کلاس ب : نیروی مجاز عرضی معادل 4/0 تا 6/0 قدرت اسمی
3 - پایه ی بتنی مسلح چهار گوش – کلاس پ : نیروی مجاز عرضی معادل قدرت اسمی که در استاندارد ( وزارت نیرو ) ایران فقط تیر های بتنی کلاس آ قابل تولید و استفاده می باشند .

3– 4 – 2 – خصوصیات پایه های بتنی مسلح
پایه های بتنی مسلح در هر ارتفاع استاندارد شده ای که ساخته شوند ، باید بر اساس نیروی کششی نرمال و در یکی از انواع 200 ، 400 ، 600 ، 1200 کیلوگرم نیرو باشد .
شکل پایه ها بصورتی است که با داشتن قالب پایه 15 متری به آسانی می توان با حذف قسمتی از انتهای قالب به ترتیب برای ساخت پایه های 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 و 9 متری اقدام نمود . قدرت کششی که هر یک از این پایه ها می توانند تحمل کنند همان نیروی کششی پایه 15 متری خواهد بود .
3 – 4 – 3 – سوراخ های تیر بتنی
برای دسترسی به تجهیزات نصب شده در سر تیر های بتنی و امکان بالا رفتن راحت سیمبانان بدون استفاده از بالابر یا نردبان روی تیرها محل هایی به عنوان پلکان به چشم می خورد . این پله ها چه بصورت دائمی روی پایه ها وجود داشته باشند و چه بصورت موقتی ایجاد شوند امکان بالا رفتن به این گونه تیر ها را فراهم خواهند نمود .
اهمیت یکنواخت سازی و رعایت فاصله تعریف شده این سوراخ ها توسط همه سازندگان به جهت متناسب سازی ساخت کنسول پین ها ، سکوهاس ترانس و سرکابلها بر اساس رعایت این فواصل الزامی گردیده است .
موارد مورد نیاز برای ایجاد سوراخ :
- سوراخ برای بستن پایه ( میله ) مقره سر تیر یا اتصال سیم خنثی
- سوراخ برای بستن کراس ارم و کنسولهای شبکه فشار متوسط
- سوراخ برای بستن ساید آرم و کنسول های یکطرفه
- سوراخ برای بستن کراس آرم و کنسول دوم ( دو مداره )
- سوراخ برای بستن کلیدها و کات اوتها و سکسیونرهای هوایی و بازوهای برقگیر و کات اوت فیوزها .
- سوراخ برای بستن سکوی نگهدارنده ترانسفورماتور یا سکوی سرکابلها
- سوراخ برای بستن تسمه های حایل ( بریس )
- سوراخ برای بستن بازوی چراغهای روشنایی ( یه صورت چهار طرفه )
- سوراخ مخصوص اتصال سیستم مهار ( میله مهار )
- سوراخ بستن راکهای فشار ضعیف و کراس آرمهای افقی و عمودی و براکت شبکه فشار ضعیف .
- سوراخ مخصوص بستن اتریه و مقره های شبکه فشار ضعیف .
- سوراخ مخصوص بستن کابلهای فشار ضعیف .
- سوراخ مخصوص بستن حایل های نگهدارنده ی کابل های فشار ضعیف .
نوع مطلب : اطلاعات عمومی، تخصصی برق، 
برچسب ها : تیربتونی، تیرفلزی، انواع تیر برق ر،
لینک های مرتبط :
شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:54 ق.ظ
кредиты на карту онлайн без отказа круглосуточно
кредит онлайн срочно без отказа
взять деньги онлайн на карту украина
деньги онлайн на карту круглосуточно киев
быстрый займ без паспорта
кредит на карту по паспорту
швидкі кредити онлайн на картку
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 02:46 ب.ظ
резинки фитнесс купить киев
regbnm abnytc htpbyrb
фитнес резинки esonstyle купить кие
резинка фитнес
резинки для фитнеса пром юа
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:06 ق.ظ

Awesome facts. Many thanks.
buy viagra sildenafil online where to order viagra online buy pharmaceutical viagra buy viagra cheap uk is it illegal to buy viagra generic viagra online pharmacy viagra cheap prices buy viagra next day delivery order viagra without prescription buy viagra online cheap
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:19 ق.ظ

Great facts, With thanks!
cialis coupon we recommend cialis info free generic cialis generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg schweiz cialis for sale south africa cialis soft tabs for sale prezzo cialis a buon mercato click here cialis daily uk cialis herbs
جمعه 3 فروردین 1397 07:31 ق.ظ

Point well taken!.
cialis 10 doctissimo cialis para que sirve side effects of cialis cialis professional yohimbe cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk cialis ahumada usa cialis online we choice cialis uk canadian discount cialis
جمعه 4 اسفند 1396 08:11 ق.ظ
سهم برجسته! من فقط این را به یک همکار فرستادم
چه کسی تحقیق کمی در مورد این انجام داده است. و او در واقع به من دستور داد که صبحانه بخورم چون آن را پیدا کردم
برای او... لول پس اجازه دهید این را دوباره بخوانم.... متشکرم برای غذا!!

اما بله، برای صرف وقت برای صحبت در مورد این موضوع اینجا در وبلاگ شما.
دوشنبه 16 بهمن 1396 05:46 ب.ظ
من اطلاعات ارزشمند شما را در مقالات خود ارائه می دهم.
من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و مجددا در اینجا بررسی خواهم کرد.
من کاملا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم! بهترین شانس
برای بعدی!
پنجشنبه 28 دی 1396 06:20 ق.ظ
چطوری من می دانم که این مسئله ی منحصر به فرد است اما من می دانستم که می خواهم
پرسیدن. آیا شما علاقه مند به لینک های تجارت و یا شاید مهمان نوشتن یک مقاله وبلاگ یا بالعکس؟
وبسایت من بسیاری از موارد مشابه شما را پوشش می دهد و من اعتقاد دارم که می توانیم از هر یک از آنها بهره مند شویم
دیگر. اگر شما علاقه مند هستید احساس رایگان به من یک ایمیل به من شلیک کنید.
منتظر شنیدن از شما هستم! وبلاگ عالی ای داری ضمنا!
جمعه 24 آذر 1396 05:11 ب.ظ
بی تردید تصور کنید که شما اعلام کردید. توجیه مورد علاقه شما به نظر می رسد در خالص است
ساده ترین چیزی که باید از آن آگاه باشد. من به شما می گویم، من قطعا irked حتی به عنوان
افراد دیگر در مورد مسائلی که آنها فقط نمی دانند فکر می کنند.

شما موفق به ضربه زدن به ناخن بالاترین و همچنین تعریف کل
چیزی که بدون هیچ عارضه جانبی، مردم می توانند یک سیگنال بگیرند.
احتمالا دوباره بیشتر شود با تشکر
سه شنبه 7 آذر 1396 09:25 ب.ظ
قدردانی از پیشنهاد آن را امتحان کنید
دوشنبه 6 آذر 1396 06:51 ب.ظ
امروز، من با بچه های من به جبهه ساحل رفتم. دریا پیدا کردم
پوسته و به دختر 4 ساله من داد و گفت:
"اگر شما این را در گوش خود قرار دهید، می توانید اقیانوس را بشنوید." او پوسته را به گوش او گذاشت و فریاد زد.
یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.
او هرگز نمیخواهد برگردد! LoL من می دانم که این کاملا خاموش است
موضوع، اما مجبور شدم به کسی بگویم!
جمعه 3 آذر 1396 06:58 ب.ظ
انگار ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که خیلی چیزها را می دانید
این، مثل کتابی که در آن نوشته شده یا چیزی نوشته شده است. من فکر می کنم شما می توانید با چند تصویر برای رانندگی پیام انجام دهید
خانه کمی، اما به غیر از این، فوق العاده است
وبلاگ. خوب خواندن قطعا برگشتم
سه شنبه 30 آبان 1396 06:28 ب.ظ
وقتی که من در اصل نظر دادم، بر روی گزینه «اطلاع از من وقتی نظر جدیدی اضافه شده است» را کلیک کرده و اکنون هربار که یک نظر اضافه می شود، دریافت می کنم
سه ایمیل با نظر مشابه. آیا راهی برای شما وجود دارد؟
می تواند مردم را از آن سرویس حذف کند؟ خیلی ممنون
شنبه 13 آبان 1396 10:30 ب.ظ
HEYA من برای اولین بار اینجا هستم. من در این هیئت مدیره آمدم و برای پیدا کردن آن واقعا مفید بودم و به من کمک کرد
خیلی زیاد امیدوارم چیزی به شما ارائه دهم و به دیگران کمک کنم به شما کمک کنم.
شنبه 13 آبان 1396 05:57 ب.ظ
سلام به هر کس، مطالب موجود در این وب سایت واقعا قابل توجه است
مردم تجربه می کنند، خوب، همکارانی خوب کار می کنند.
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:50 ق.ظ
من برخی چیزهای عالی را اینجا یاد گرفتم قطعا قیمت گذاری نشانه برای بازنشستگی.
من تعجب می کنم که چقدر تلاش می کنید که این نوع وب سایت بسیار آموزنده ایجاد کنید.
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:47 ق.ظ
با تشکر از وبلاگ بسیار خوب!
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:24 ب.ظ
این واقعا بسیار پیچیده در این پر از زندگی فعالیت برای گوش دادن اخبار در تلویزیون،
بنابراین من فقط از این وب استفاده می کنم و آخرین اخبار را به دست می آورم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:40 ب.ظ
من اطلاعات ارزشمند شما را در مقالات خود ارائه می دهم. من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و دوباره به طور مرتب آزمایش می کنم.
من کاملا مطمئن هستم که خیلی چیزهای جدید درست در اینجا می گویم
موفق باشید برای زیر!
چهارشنبه 15 شهریور 1396 08:01 ق.ظ
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your site
is excellent, let alone the content!
جمعه 16 تیر 1396 07:05 ب.ظ
Good blog you have got here.. It's difficult to find good quality writing like yours these days.
I really appreciate individuals like you! Take care!!
یکشنبه 4 تیر 1396 09:49 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در
آغاز آیا واقعا کار کاملا با من
پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما
موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک ممکن است را
خوب به کمک پر همه کسانی معافیت. در صورتی که شما در واقع که می
توانید انجام من را مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:11 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین در آغاز آیا نه
کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در
واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به
کمک پر کسانی که شکاف. که شما در واقع که می توانید انجام من
می قطعا بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:27 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and
in accession capital to assert that I get
actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.
جمعه 25 فروردین 1396 03:06 ق.ظ
I've been browsing on-line greater than 3 hours as of late, yet I never found any attention-grabbing
article like yours. It is lovely price sufficient for me.
In my view, if all website owners and bloggers made excellent content
material as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:16 ق.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I have shared your website in my social networks!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:55 ق.ظ
We stumbled over here from a different web page and thought I should check
things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking into your web page for a second time.
سه شنبه 3 آذر 1394 12:52 ق.ظ
با سلام درصورت امکان طرح تولید تیر های برق که بصورت لوله ای میباشد برایم ایمیل نمایید متشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کاربران عزیر لطفاً با مطالعه دقیق مطالب و ارسال نظرات و پیشنهادات سازنده من را در ارائه بهتر یاری نمایید
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه